Projektowanie bazy danych – Code First

3 minutesTworzenie bazy danych wymaga od nas przemyślenia struktury tabel i relacji oraz zaprojektowania jej w sposób optymalny. Entity Framework oferuje trzy podejścia:   CodeFirst; Database First; Model First.   Ja wybrałem podejście CodeFirst. Podejście to jest moim zdaniem optymalne w naszym projekcie, ponieważ:   Nie lubię używać… Czytaj więcej