Biblioteka OWL cześć 2

2 minutesPrzetestujmy metodę RemoveLastCharByLists. Nasz test:
[Theory]
[InlineData("Forest\"")]
[InlineData("Forest.")]
[InlineData("Forest,")]
[InlineData("Forest;")]
[InlineData("Forest:")]
[InlineData("Forest'")]
[InlineData("Forest?")]
[InlineData("Forest????,:;!!!??")]
[InlineData("Forest......")]
[InlineData("Forest,,,,,,,,,,,")]
public void RemoveLastCharByLists_ExpectedCharToEndString_RemoveLastChar(string input)
{
  // Arrange all necessary preconditions and inputs.
  var expected = "Forest";

  // Act on the object or method under test.
  string actual = input.RemoveLastCharByLists();

  // Assert that the expected results have occurred.
  Assert.Equal(expected, actual);
}
Uruchamiamy go i widzimy, że się nie powiódł. (Tego się spodziewaliśmy.) Napiszmy kod w metodzie:
public static string RemoveLastCharByLists(this string text, string unnecessaryCharacters = "\".,;:'?!")
{
  while (text[text.Length - 1].ToString().IndexOfAny(unnecessaryCharacters.ToCharArray()) != -1)
  {
    foreach (var c in unnecessaryCharacters.ToCharArray())
    {
      if (text[text.Length - 1] == c)
      {
        text = text.Remove(text.Length - 1);
      }
    }
  }
  return text;
}
Uruchamiamy test. Test się powiódł. Pokrycie kodu jest na poziomie 100%. Jesteśmy pewni, że nasza metoda jest przetestowana poprawnie. Następna metodą do utworzenia testu jest ReplaceRegularPluralWords. Nasz test:
[Theory]
[InlineData("dresses", "dress")]
[InlineData("boxes", "box")]
[InlineData("bushes", "bush")]
[InlineData("buses", "bus")]
[InlineData("watches", "watch")]
[InlineData("stomachs", "stomach")]
[InlineData("epochs", "epoch")]
[InlineData("spoofs", "spoof")]
[InlineData("solos", "solo")]
[InlineData("zoos", "zoo")]
[InlineData("bureaus", "bureau")]
[InlineData("berries", "berry")]
[InlineData("abbeys", "abbey")]
public void ReplaceRegularPluralWords_ExpectedPluralWord_ReplaceToSingular(string input, string expected)
{
  // Arrange all necessary preconditions and inputs.

  // Act on the object or method under test.
  string actual = input.ReplaceRegularPluralWords();

  // Assert that the expected results have occurred.
  Assert.Equal(expected, actual);
}
Uruchamiamy go i widzimy, że się nie powiódł. (Tego się spodziewaliśmy.) Napiszmy kod w metodzie:
public static string ReplaceRegularPluralWords(this string text)
{
  if (
     text.EndsWith("ches") ||
     text.EndsWith("ses") ||
     text.EndsWith("shes") ||
     text.EndsWith("sses") ||
     text.EndsWith("xes")
    )
  {
    text = text.Remove(text.Length - 2);
  }
  else
  {
    if (text.EndsWith("ies"))
    {
      text = text.Remove(text.Length - 3) + "y";
    }
    else
    {
      if ((text.EndsWith("es")) || (text.EndsWith("ys")))
      {
        text = text.Remove(text.Length - 1);
      }
      else
      {
        if ((text.EndsWith("s")) && (!text.EndsWith("is")) && (!text.EndsWith("ss")))
        {
          text = text.Remove(text.Length - 1);
        }
      }
    }
  }
  
  return text;
}
Uruchamiamy test. Test się powiódł. Pokrycie kodu jest na poziomie 100%. Jesteśmy pewni, że nasza metoda jest przetestowana poprawnie. Następna metodą do utworzenia testu jest ReplaceIrregularPluralWords. Nasz test:
[Theory]
[InlineData("mice", "mouse")]
[InlineData("children", "child")]
[InlineData("chiefs", "chief")]
[InlineData("feet", "foot")]
[InlineData("jeans", "jeans")]
[InlineData("data", "datum")]
[InlineData("knives", "knife")]
[InlineData("buffaloes", "buffalo")]
[InlineData("babies", "baby")]
public void ReplaceIrregularPluralWords_ExpectedIrregularPluralWords_ReplaceToFirstForm(string input, string expected)
{
  // Arrange all necessary preconditions and inputs.

  // Act on the object or method under test.
  string actual = input.ReplaceIrregularPluralWords();

  // Assert that the expected results have occurred.
  Assert.Equal(expected, actual);
}
Uruchamiamy go i widzimy, że się nie powiódł. (Tego się spodziewaliśmy.) Napiszmy kod w metodzie:
public static string ReplaceIrregularPluralWords(this string text)
{
  foreach (var noun in ListIrregularNouns)
  {
    if ((text == noun.Plural) || (text == noun.Singular))
    {
      return noun.Singular;
    }
  }
  return text;
}
Uruchamiamy test. Test się powiódł. Pokrycie kodu jest na poziomie 100%. Jesteśmy pewni, że nasza metoda jest przetestowana poprawnie. Następna metodą do utworzenia testu jest ReplcaceRegularVerbForm. Nasz test:
[Fact]
public void ReplcaceRegularVerbForm_InputReguralVerb_GetFirstFormVerb()
{
  // Arrange all necessary preconditions and inputs.
  string input = "finished";
  var expected = "finish";

  // Act on the object or method under test.
  var actual = input.ReplcaceRegularVerbForm();

  // Assert that the expected results have occurred.
  Assert.Equal(expected, actual);
}
Uruchamiamy go i widzimy, że się nie powiódł. (Tego się spodziewaliśmy.) Napiszmy kod w metodzie:
public static string ReplcaceRegularVerbForm(this string text)
{
  if ((text[text.Length - 1] == 'd') && (text[text.Length - 2] == 'e'))
  {
    text = text.Remove(text.Length - 2);
  }

  return text;
}
Uruchamiamy test. Test się powiódł. Pokrycie kodu jest na poziomie 100%. Jesteśmy pewni, że nasza metoda jest przetestowana poprawnie. Następna metodą do utworzenia testu jest ReplcaceIrregularVerbForm. Nasz test:
[Theory]
[InlineData("bend", "bend")]
[InlineData("bent", "bend")]
[InlineData("bite", "bite")]
[InlineData("bit", "bite")]
[InlineData("bitten", "bite")]
public void ReplcaceIrregularVerbForm_ExpectedIrregularVerb_ReplaceToFirstForm(string input, string expected)
{
  // Arrange all necessary preconditions and inputs.

  // Act on the object or method under test.
  string actual = input.ReplcaceIrregularVerbForm();

  // Assert that the expected results have occurred.
  Assert.Equal(expected, actual);
}
Uruchamiamy go i widzimy, że się nie powiódł. (Tego się spodziewaliśmy.) Napiszmy kod w metodzie:
public static string ReplcaceIrregularVerbForm(this string text)
{
  foreach (var verb in ListIrregularVerbForms)
  {
    if ((text == verb.FirstForm) || (text == verb.SecondForm) || (text == verb.ThirdForm))
    {
      return verb.FirstForm;
    }
  }

  return text;
}
Uruchamiamy test. Test się powiódł. Pokrycie kodu jest na poziomie 100%. Jesteśmy pewni, że nasza metoda jest przetestowana poprawnie.

Pokrycie testów jednostkowych.

TestStringUtility

covercode

Wszystkie testy jednostkowe.