Ciemna strona Visual Studio 2017

3 minutes

Wybierając Visual Studio 2017 nie przypuszczałem, że będę tak szybko tego żałował. Niestety ta wersja nie współpracuje z Resharperem w pełni jeżeli chodzi o pokrycie kodu oraz korzystanie z konsoli do testów jednostkowych. Okazało się, że Resharper wspiera projekty Asp.Net Core, ale tylko z wersją Visual Studio 2015 (project.json ) Visual Studio 2017 (*.csproj) to spowodowało, że zabrałem się do utworzenia projektu od nowa (gałąź vs2015 w repozytorium). Poniżej przedstawię krok po kroku co trzeba zrobić (przykład dla aplikacji Asp.Net Core Web Application), aby utworzyć projekt w Asp.Net Core.

  1. Zainstaluj Visual Studio 2015 (wersja dowolna) z service pack 3.
  2. Wybierz nowy projekt z menu File -> New – >Project
  3. Utwórz aplikację web

  4. Wybieramy Web application (zostanie stworzony domyślny projekt MVC ), aby go zobaczyć wystarczy nacisnąć CTRL+F5
  5. Visual studio uruchamia domyślnie aplikację w IIS Express
  6. Teraz mamy działającą aplikację w wersji 1.0 NetCore.
  7. Wchodzimy na stronę www, pobieramy aktualna wersję SDK oraz dotnet-dev-win-x64.1.0.0-preview2-1-003177 i instalujemy je.

  8. Starsze wersje www
  9. Następnie instalujemy tools (Preview 2) for .NET Core 1.1 for Visual Studio 2015 (www plik DotNetCore.1.0.1-VS2015Tools.Preview2.0.3.exe) jeżeli go mamy pojawi się poniższe okienko (zauważmy, że mamy wersję 1.0.1 co jest oczywiście błędem.)
  10. Po tych wszystkich zabiegach przechodzimy do folderu C:\Program Files\dotnet\sdk (chyba, że została wybrana inna ścieżka podczas instalacji) i widzimy, że posiadamy najnowszą wersję (oczywiście jest to wersja 1.0.0 ale faktycznie jest to wersja 1.1 widzimy to po numerze 1-003177).
  11. W solucji edytujemy plik global.json

  12. Zmieniamy wersję „1.0.0-preview2-003131” na „0.0-preview2-1-003177”
  13. W projekcie w pliku project.json powinien wyglądać tak:
{
 "userSecretsId": "aspnet-TooExe.Owl.Mvc-2743213b-e009-4e1d-9c97-4189aa6ccb9a",

 "dependencies": {
  "Microsoft.NETCore.App": {
   "version": "1.1.1",
   "type": "platform"
  },
  "Microsoft.ApplicationInsights.AspNetCore": "2.0.0",
  "Microsoft.AspNetCore.Authentication.Cookies": "1.0.0",
  "Microsoft.AspNetCore.Diagnostics": "1.0.0",
  "Microsoft.AspNetCore.Diagnostics.EntityFrameworkCore": "1.0.0",
  "Microsoft.AspNetCore.Identity.EntityFrameworkCore": "1.0.0",
  "Microsoft.AspNetCore.Mvc": "1.0.1",
  "Microsoft.AspNetCore.Razor.Tools": {
   "version": "1.0.0-preview2-final",
   "type": "build"
  },
  "Microsoft.AspNetCore.Routing": "1.0.1",
  "Microsoft.AspNetCore.Server.IISIntegration": "1.0.0",
  "Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel": "1.0.1",
  "Microsoft.AspNetCore.StaticFiles": "1.0.0",
  "Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer": "1.0.1",
  "Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer.Design": {
   "version": "1.0.1",
   "type": "build"
  },
  "Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools": {
   "version": "1.0.0-preview2-final",
   "type": "build"
  },
  "Microsoft.Extensions.Configuration.EnvironmentVariables": "1.0.0",
  "Microsoft.Extensions.Configuration.Json": "1.0.0",
  "Microsoft.Extensions.Configuration.UserSecrets": "1.0.0",
  "Microsoft.Extensions.Logging": "1.0.0",
  "Microsoft.Extensions.Logging.Console": "1.0.0",
  "Microsoft.Extensions.Logging.Debug": "1.0.0",
  "Microsoft.Extensions.Options.ConfigurationExtensions": "1.0.0",
  "Microsoft.VisualStudio.Web.BrowserLink.Loader": "14.0.0",
  "Microsoft.VisualStudio.Web.CodeGeneration.Tools": {
   "version": "1.0.0-preview2-final",
   "type": "build"
  },
  "Microsoft.VisualStudio.Web.CodeGenerators.Mvc": {
   "version": "1.0.0-preview2-final",
   "type": "build"
  },
  "TooExe.Owl.Library": "1.0.0-*"
 },

 "tools": {
  "Microsoft.AspNetCore.Razor.Tools": "1.0.0-preview2-final",
  "Microsoft.AspNetCore.Server.IISIntegration.Tools": "1.0.0-preview2-final",
  "Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools": "1.0.0-preview2-final",
  "Microsoft.Extensions.SecretManager.Tools": "1.0.0-preview2-final",
  "Microsoft.VisualStudio.Web.CodeGeneration.Tools": {
   "version": "1.0.0-preview2-final",
   "imports": [
    "portable-net45+win8"
   ]
  }
 },

 "frameworks": {
  "netcoreapp1.1": {
   "imports": [
    "dotnet5.6",
    "portable-net45+win8"
   ]
  }
 },

 "buildOptions": {
  "emitEntryPoint": true,
  "preserveCompilationContext": true
 },

 "runtimeOptions": {
  "configProperties": {
   "System.GC.Server": true
  }
 },

 "publishOptions": {
  "include": [
   "wwwroot",
   "**/*.cshtml",
   "appsettings.json",
   "web.config"
  ]
 },

 "scripts": {
  "prepublish": [ "bower install", "dotnet bundle" ],
  "postpublish": [ "dotnet publish-iis --publish-folder %publish:OutputPath% --framework %publish:FullTargetFramework%" ]
 }
}

 1. Po kompilacji mamy wersję 1.1

Dla wszystkich pozostałych projektów (link do nazw) wykonujemy tylko krok 11 i 12. Plik powinien wyglądać tak:

{
 "version": "1.0.0-*",
 "dependencies": {
  "Microsoft.DotNet.Files": "1.0.0-preview2-1-003177",
  "NETStandard.Library": "1.6.1"
 },

 "frameworks": {
  "netcoreapp1.1": {
   "dependencies": {
    "Microsoft.NETCore.App": {
     "type": "platform",
     "version": "1.1.1"
    }
   }
  },
  "netstandard1.6": {
   "imports": "dnxcore50"
  }
 }
}

Po tych wszystkich zabiegach możemy cieszyć się solucją w wersji 1.1. W kolejnym wpisie zaczniemy programować bibliotekę TooExe.Owl.Library zgodnie z TDD.